30 Haziran 2011 Perşembe

Çin'de Dünyanın En Uzun Köprüsü Açıldı.

Çin'de Dünyanın En Uzun Köprüsü Açıldı.

Çin'in kuzeyindeki Shandong eyaletinde inşa edilen dünyanın en büyük köprüsü bugün resmen trafiğe açıldı. İnşaatına 2006'da başlanana 43 km uzunluğundaki dev köprü 4

Çin resmi Xinhua ajansında yer alan haberde, Shandong eyaletinde 43 km uzunluğunda dünyanın en büyük köprüsünün 30 Haziran itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi. Üç şehri birbirine bağlayan köprü, 2 farklı ekibin çalışmalarıyla 2006 yılından farklı uçlardan inşaatına başlanmıştı.

Köprü 4 yılda tamamlandı. Qingdao Boğaz Köprüsü adı verilen dünyanın su üzerine kurulmuş en büyük köprüsü, Huangdao, Jiaozhou ve Qingdao şehirlerinin birbirine bağlıyor.

Çin donanmasına ev sahipliği yapan Qingdao şehrine inşa edilen dünyanın en uzun köprüsünün toplam 8.5 milyar dolara (13 milyar 150 milyon TL) mal olduğu açıklandı. 10 binlerce işçinin çalıştığı inşaatta 450 bin ton çelik kullanıldığı belirtildi.

Genişliği 35 metre olan köprünün 100 yıllık kullanım süresi olduğuna vurgu yapılırken, 8 büyüklğünde depreme, tayfuna ve 300 bin tonluk araç ağırlığına karşı dayanıklı olduğu ifade edildi.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDEN 30 kAT DAHA UZUN
Çin'de yapılan yeni köprü, 1973 yılında İstanbul Boğazı'na 1.500 metre uzunluğunda inşa edilen Bogaziçi Küprüsü'nden 30 kata yakın daha büyük.

28 Haziran 2011 Salı

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli

Korhan ÖZGAN*
Ayşe T. DALOĞLU**

ÖZ
Bu çalışmada, kalınlık doğrultusundaki kayma şekil değiştirmelerini dikkate alan 4 düğüm noktalı (PBQ4) ve 8 düğüm noktalı (PBQ8) Mindlin plak elemanlar kullanılarak elastik zemine oturan kalın plakların hesabı incelenmiştir. Küçük plak kalınlıklarında meydana gelen kayma kilitlenmesini önlemek amacıyla her iki tip elemanın plak rijitlik matrisleri tam integrasyon (Tİ) tekniğinin yanı sıra seçilerek azaltılmış integrasyon (SAİ) tekniği de kullanılarak elde edilmektedir. Çeşitli yükleme durumları ve sınır şartları dikkate alınarak çözümler yapılmakta ve elde edilen sonuçlar literatürden alınan bir örnekle karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın sonunda PBQ4 ve PBQ8 elemanlarının kalınlık arttıkça iyi sonuçlar verdiği ancak kalınlık azaldıkça seçilerek azaltılmış integrasyon (SAİ) tekniği kullanılan elemanların daha güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sonlu eleman, kalın plak, elastik zemin, kayma kilitlenmesi.

Elastik Zemine Oturan Kalın Plaklar İçin Kayma Kilitlenmesiz Bir Sonlu Eleman Modeli

Kaynak: imo.org.tr

Yetersiz Betonarme Kolonlar için Lifli Polimer Güçlendirme Tasarım Kurallarının İrdelenmesi

Yetersiz Betonarme Kolonlar için Lifli Polimer Güçlendirme Tasarım Kurallarının İrdelenmesi

Nahit KUMBASAR ve Alper İLKİ’nin katkıları

* Okan ÖZCAN, Barış BİNİCİ, Güney ÖZCEBE, Teknik Dergi, Cilt 21, Sayı 4, Ekim 2010,
5219-5239

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

Ova Kenarındaki Anakaya Eğiminin Dinamik Davranışa Etkisi: Dinar Ovası Modeli

Ova Kenarındaki Anakaya Eğiminin Dinamik Davranışa Etkisi: Dinar Ovası Modeli

Recep İYİSAN, M. Emre HAŞAL

ÖZ
Depremler sırasında yüzeyde oluşan yer hareketi, deprem kaynak özelliklerinin yanı sıra yerel zemin koşulları ve jeolojik yapıdan da etkilenmektedir. Yerel etkilerin kuvvetli yer hareketinin genlik ve frekans içeriğinde neden olduğu değişim, zeminlerin dinamik davranışına da yansımaktadır. Bu çalışmada kenardaki anakaya eğiminin, deprem sırasında yüzeyde oluşan harekete etkisini incelemek amacıyla Dinar ovası modeli kullanılarak farklı ivme kayıtları için bir ve iki boyutlu dinamik analizler yapılmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yüzeyde farklı noktalar için hesaplanan spektral ivme oranlarının (2D/1D) kenardan uzaklığa bağlı değişimi incelenmiştir. Farklı anakaya eğimine sahip modellerde bir ve iki boyutlu analizlerle hesaplanmış spektral ivme değerleri arasında bir ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Anakaya derinliği ve kayma dalgası hızının derinlikle değişimi bölgede yapılan geniş açıklıklı eş zamanlı mikrotremor ağ ölçümleriyle belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dinar, mikrotremor, anakaya eğimi, dinamik analiz, spektral oran.

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

Deprem Bölgelerinde Zemin Sınıfının Sanayi Yapılarının Maliyetine Etkisi

Deprem Bölgelerinde Zemin Sınıfının Sanayi Yapılarının Maliyetine Etkisi

S. Ümit DİKMEN, Senem ÖZEK

ÖZ
Yakın geçmişte yaşanan büyük çaplı depremler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknik şartnamelerde yeni kuralları ve kısıtlamaları zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de 2007 yılında, mevcut 1997 deprem yönetmeliği revize edilerek DBYYHY-2007 yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik, betonarme ve prefabrik betonarme gibi veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı kolon açıklıkları olan bir grup tek katlı sanayi yapısı seçilerek, çelik, betonarme, prefabrik betonarme ve karma taşıyıcı sistemler için tasarlanmıştır. Her örnek yapının tasarımında DBYYHY-2007 yönetmeliğindeki farklı zemin sınıfları dikkate alınmış ve maliyet hesabı yapılmıştır. Sonuçlar, farklı sistemlerin maliyetleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Yapı maliyeti, deprem, sanayi yapıları, zemin sınıfları.

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

Betonarme Kolonların Şekildeğiştirme Performans Sınırlarının Deneysel Gözlemlerle Değerlendirilmesi

Betonarme Kolonların Şekildeğiştirme Performans Sınırlarının Deneysel Gözlemlerle Değerlendirilmesi

Bora ACUN, Halûk SUCUOĞLU

ÖZ
Bu çalışmada eğilme davranışı için tasarlanan oniki adet betonarme kolon tekrarlı ve yüksek genlikli öteleme çevrimleri altında test edilmiştir. Deney elemanlarının üretiminde deprem yönetmelikleri ile uyumlu ve uyumsuz iki tip tasarım uygulanmıştır. Deneylerde deney elemanlarına uygulanan öteleme genlikleri ve genliklerin dizini temel değişkendir. Yapılan değerlendirme sonucunda Eurocode 8, ASCE/SEI 41 ve Türkiye Deprem Yönetmeliği (TDY-2007) tarafından önerilen şekildeğiştirme esaslı performans sınırlarının yönetmeliklerle uyumsuz kolonlar için yapılan deneyler ışığında tutucu kaldığı görülmüştür. Bu sonuçların mevcut betonarme binaların deprem risklerinin değerlendirilmesinde yanıltıcı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Diğer yandan yönetmeliklerle uyumlu kolonlar için yapılan deneylerin sonuçlarına göre, Eurocode 8 ve TDY 2007 tarafından önerilen performans sınırlarının makul düzeylerde olduğu gözlenmiştir. Özellikle orta düzeyde eksenel yük altındaki kolonlardaki plastik mafsalların deneysel performanslarının tahmininde ASCE/SEI 41 tarafından önerilen sınırların ise bir miktar tutucu kaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme kolonlar, plastik mafsal, performans sınırları, Deprem Yönetmelikleri

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

Torbalı Bölgesinin Zamanla Değişen Yeraltısuyu Akım Modeli

Torbalı Bölgesinin Zamanla Değişen Yeraltısuyu Akım Modeli

Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY, Mehmet Şükrü GÜNEY, Traugott SCHEYTT

ÖZ
Torbalı, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in bir ilçesidir. İçme, sulama ve endüstriyel aktivitelerde kullanılmak üzere yeraltısuyundan yapılan aşırı çekim bölgedeki yeraltısuyu seviyesinde önemli bir düşüşe sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı, mevcut giriş çıkış akım verilerinin ışığında, üç boyutlu zamana bağlı bir yeraltısuyu akım modeli oluşturularak bölgedeki yeraltısuyu seviyesini gelecek yıllar için tahmin etmektir. Model 1996-2004 yılları arasında ölçülen yeraltısuyu seviyeleri kullanılarak kalibre edildikten sonra 2020 yılına kadar yeraltısuyu seviyeleri değişimi tahmin edilmiştir. Model sonuçlarına göre, 2000-2020 yılları arasındaki yeraltısuyu seviyesindeki düşüşün yaklaşık 8 m olacağı ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu akımı, sayısal model, Torbalı, Türkiye

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikteki Perde Tasarım Yaklaşımının Karşılaştırmalı İrdelenmesi

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikteki Perde Tasarım Yaklaşımının Karşılaştırmalı İrdelenmesi

Özgür KURÇ, Bengi KAYIŞOĞLU, Andaç LÜLEÇ, Güney ÖZCEBE

ÖZ
2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te (DBYBHY-07) süneklik düzeyi yüksek perdelerin tasarımı için kapasite tasarımı yaklaşımı ilk defa uygulamaya konmuş, ancak yapı mühendisleri tarafından, özellikle perde kesme tasarımıyla ilgili çeşitli sorunların olduğu dile getirilmiştir. Bu sebepten dolayı bu çalışmada DBYBHY-07’deki süneklik düzeyi yüksek perde tasarımı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve tasarım yaklaşımı hem Amerikan Betonarme Yönetmeliği ile (ACI318-08) hem de kapasite tasarımıyla ilgili çeşitli çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak, DBYBHY-07’deki süneklik düzeyi normal perdelerle, ACI 318-08’deki sıradan perde tasarımı (ordinary walls) arasındaki farklılıklar da incelenmiştir. Çalışma sonucunda DBYBHY-07’deki perde tasarımı yaklaşımlarında çeşitli sorunlu noktaların olduğu saptanmış ve perde tasarımının daha iyi bir hale getirilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Perde tasarımı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, yüksek süneklik, normal süneklik

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Veysel GÜLDAL, Hakan TONGAL

ÖZ
Akarsu akım serilerinin, varyansın sabit kabul edildiği klasik zaman serisi modelleriyle (Otoregresif Hareketli Ortalama - ARMA) modellenmesinde sürecin ortalama davranışına odaklanılmakta ve varyans değişkenliğine dayalı non-lineer etkiler göz ardı edilmektedir. Durağan olmayan varyans değişikliğine dayalı bu etkilerin (volatilite) Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) tipi modeller ve bu modellerin genişletilmiş hali olan Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modelleri ile incelenmesinde ve tahmini su kaynakları yönetimindeki risk ve belirsizlik içeren hidrolojik süreçlerde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ilk önce Köprüçay Nehri’ ne ait günlük ve yıllık akım serilerinin ortalama davranışları lineer zaman serisi modelleri (AR, MA, ARMA) ile temsil edilerek en uygun modeller seçilmiş, daha sonra bu modellerden elde edilen kalıntılar üzerinde volatilitenin varlığı Engle Lagrange Multiplier (LM) testi ile araştırılarak koşullu değişen varyans modelleri (ARCH-GARCH) kurulmuştur. Günlük akım verilerinde en iyi modelin ARMA(1,1)-GARCH(2,3) olduğu, yıllık akım serisinde ise volatilitenin olmadığı görülmüştür. Günlük akım serilerindeki volatilite kümelenmesi, koşullu değişen standart sapma ve varyans grafikleriyle ortaya konulmuştur. Bu çalışma, zamanla değişen varyans kaynaklı non-lineer etkilerin akım değişkenliğine etkisini ortaya koymakta olup akım süreçlerinin istatistiksel modellenmesine bir katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Volatilite, otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH), genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH), lagrange multiplier testi, Köprüçay Nehri.

Tam metin (pdf)

Kaynak: imo.org.tr

7 Haziran 2011 Salı

2011 Yapı Birim Maliyetleri

2011 Yapı Birim Maliyetleri

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2011 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının Birim Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/M2

I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 80,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
. Basit kümes ve basit tarım yapıları
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yolları
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 137,00
. Cam örtülü seralar
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
. Su depoları
. İş yeri depoları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 216,00

. Kuleler, ayaklı su depoları
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
. Kayıkhane
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 297,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo
ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 343,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik
beton ve çelik yapılar)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 482,00


. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
. Katlı garajlar
. Hobi ve oyun salonları
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)
. Basımevleri, matbaalar
. Soğuk hava depoları
. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
. Akaryakıt ve gaz istasyonları
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Kreş-Gündüz bakımevleri
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 565,00
. Entegre tarımsal endüstri yapıları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binaları
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
. 150 kişiye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Marinalar
. Gece kulübü, diskotekler
. İtfaiye kurtarma istasyonları
. Misafirhaneler
. Büyük çiftlik yapıları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 625,00


. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tesisleri olan eğitim yapıları)
. Poliklinikler
. Liman binaları
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
. Büyük alışveriş merkezleri
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü
ve/veya kaloriferli)
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 701,00
. İş Merkezleri
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri
. Metro istasyonları
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
. Banka binaları
. Normal radyo ve televizyon binaları
. Özelliği olan genel sığınaklar
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 819,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
. Bakanlık binaları
. Yüksek öğrenim yurtları
. Arşiv binaları
. Radyoaktif korumalı depolar
. Büyük Adliye Sarayları
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR 1.035,00


. Radyo-Tv İstasyonları
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
restoran, market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 1.235,00
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
. Hastaneler
. Havaalanları
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)
. Oteller (4 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 1.415,00
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR 1.710,00
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

Açıklamalar:
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2011 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2011 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

6 Haziran 2011 Pazartesi

Betonarme kolonlarda korozyonun deprem performansına etkisi ve korozyon onarımı

Betonarme kolonlarda korozyonun deprem performansına etkisi ve korozyon onarımı

Konu : Betonarme kolonlarda korozyonun deprem performansına etkisi ve korozyon onarımı
Konuşmacı: Yük. Müh. Çağlar GÖKSU
Tarih ve Yer: Bakırköy - Kadıköy - Şube - Mart 2011
Sunum : Sunum Dosyası (14 MB) 
 
Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Binaların sismik yalıtımı

Binaların sismik yalıtımı

Konu : Binaların sismik yalıtımı
Konuşmacı: Dr. Müh. Necmettin GÜNEŞ
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Şubat 2011
Sunum : Sunum Dosyası (1 MB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Donatılı duvar ve şevler ve bunların deprem yükleri altındaki davranışı

Donatılı duvar ve şevler ve bunların deprem yükleri altındaki davranışı

Konu : Donatılı duvar ve şevler ve bunların deprem yükleri altındaki davranışı
Konuşmacı: Prof. Dr. Erol GÜLER
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Şubat 2011
Sunum : Sunum Dosyası (10 MB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Geosentetiklerin özellikleri, deney yöntemleri, hammaddeleri, çeşitleri ve kullanım alanları

Geosentetiklerin özellikleri, deney yöntemleri, hammaddeleri, çeşitleri ve kullanım alanları

Konu : Geosentetiklerin özellikleri, deney yöntemleri, hammaddeleri, çeşitleri ve kullanım alanları
Konuşmacı: Prof. Dr. Erol GÜLER
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Şubat 2011
Sunum : Sunum Dosyası (12 MB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Gerçek zamanlı yapı sağlığı izleme sistemleri

Gerçek zamanlı yapı sağlığı izleme sistemleri

Konu : Gerçek zamanlı yapı sağlığı izleme sistemleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Erdal ŞAFAK
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Ocak 2011
Sunum : Sunum Dosyası (15 MB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Mevcut betonarme binaların performans değerlendirilmesi için itme analizi yöntemi

Mevcut betonarme binaların performans değerlendirilmesi için itme analizi yöntemi

Konu : Mevcut betonarme binaların performans değerlendirilmesi için itme analizi yöntemi
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Kutay ORAKÇAL
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Ocak 2011
Sunum : Sunum Dosyası (2 MB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr

Deprem etkisi altında tasarım iç kuvvetleri

Deprem etkisi altında tasarım iç kuvvetleri

Konu :Deprem etkisi altında tasarım iç kuvvetleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Günay ÖZMEN
Tarih ve Yer:  Bakırköy - Kadıköy - Şube - Ocak 2011
Sunum : Sunum Dosyası (478 KB)

Kaynak: www.imoistanbul.org.tr